Montaż okien

zasady zakładania okien


Prace przygotowawcze


Jeśli powierzchnia muru wokół otworu okiennego jest nierówna, przed przystąpieniem do montażu powinno się ją otynkować
Jeśli powierzchnia muru wokół otworu okiennego jest nierówna, przed przystąpieniem do montażu powinno się ją otynkować

Najpierw ze wszystkich ościeżnic trzeba zdjąć skrzydła, a w przypadku okien nieotwieralnych z ram wyjąć szyby.Następnie wymierza się i zaznacza na ościeżnicy rozstaw łączników. Zależy on od rodzaju okna, dlatego powinien być podany w instrukcji montażu. Musi też pasować do budowy ściany - wkręty powinny się znaleźć w mocnym podłożu, najlepiej w spoinie albo w środku elementu ściennego, a nie na jego krawędzi, która łatwo się kruszy. Jeżeli okno ma być montowane na kotwy, przykręca się je do ramy jeszcze przed jej osadzeniem w murze. Przy montażu na dybie wierci się w wyznaczonych miejscach otwory, przez które później, po wstawieniu ościeżnicy, przewierci się otwory w ścianie. Najpierw przykręca się listwę progową, chyba że jest od razu połączona z ramą ościeżnicy. Listwa zapewnia stabilność i ułatwia późniejszy montaż parapetu. Należy ją wypoziomować, podpierając ją klockami drewnianymi pod słupkami i pod zestawieniami okien. Szerokość klocków powinna być mniejsza niż listwy, żeby spod niej nie wystawały.